Dette er websiden til Hønefoss kirkekor. Koret ble re-etablert høsten 2016. Vi nærmer oss nå 40 medlemmer i koret, noe som faktisk er målet vårt.
Koret er et blandet kor med sopran, alt, tenor og bass.
Vi øver i Hønefoss kirke på onsdager fra klokka 19 til 21.
Årskontingenten er kr 200,- og skal betales til konto 2230 27 29208


Melding til kormedlemmer

 

Julekonserten er avlyst!

Øvelser og opptredener blir nå gjennomført etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Se terminlisten for detaljer.