Dette er websiden til Hønefoss kirkekor. Koret ble re-etablert høsten 2016. Vi nærmer oss nå 40 medlemmer i koret, noe som faktisk er målet vårt.
Koret er et blandet kor med sopran, alt, tenor og bass.
Vi øver i Hønefoss kirke på onsdager fra klokka 19 til 21.
Årskontingenten er kr 200,- og skal betales til konto 2230 27 29208


Melding fra dirigenten

 

Kirkene over hele landet stenger nå ned nesten all sin virksomhet for å begrense spredning av koronaviruset.

 

For Hønefoss kirkekor medfører dette at det inntil videre ikke blir gjennomført noen korøvelser eller opptredener, verken for hele koret eller grupper/enkeltøvelser.

 

Siste melding nå i ettermiddag er at kirkelig aktivitet avlyses fram til påske. Dere vil få nærmere beskjed når korarbeidet tas opp igjen. Hva som skjer med opptredener langfredag og påskedag må vi komme tilbake til.

 

Det er merkelige tider nå og vi får en sterk påminnelse om å ta vare på hverandre og alt rundt oss. Jeg ønsker alle alt godt og håper vi snart er i gang igjen.

 

Vennlig hilsen

Stein