andre halvår 2020

Terminliste

2020 - 21

Øvelser og opptredener. Forbehold om endringer

Sist ajourført 6.11.20

 

 

Høst - 2020 (Med forbehold om smitterestriksjoner)


21.10. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse Hønefoss kirke

28.10. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse Hønefoss kirke

 

November

01.11. Søndag 11.00 Allehelgensgudstjeneste Hønefoss kirke Frammøte 09.30

04.11. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse Hønefoss kirke

11.11. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse Hønefoss kirke

18.11. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse Hønefoss kirke

25.11. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse Hønefoss kirke

 

Desember

02.12. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse Hønefoss kirke

09.12. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse/opptak av salmene til utegudstjenestene i Hønefoss på julaften

16.12. Onsdag 19.00 Julekonsert Hønefoss kirke Frammøte kl. 17.00

23.12. INGEN ØVELSE

25.12. Tirsdag 11.00 Juledag Hønefoss kirke Frammøte kl. 09.30

 

2021 

Vår - 2021

06.01. Onsdag 19.00-21.00 Oppstart/øvelse

02.04. Fredag 11.00 Langfredag

04.04. Søndag 11.00 Påskedag

13.06. Søndag 19.00 Sommerkonsert

 

Høst - 2021

25.08. Onsdag 19.00-21.00 Oppstart / øvelse

04.09. Lørdag 10.00-14.00 Lørdagsøvelse

09./16.10. Lørdag 11.00 Korstafett 09.10 uke 40 høstferie?

07.11. Søndag 11.00 Allehelgenssøndag

15.12. Onsdag 19.00 Julekonsert

25.12. Lørdag 11.00 Juledag