2022

Terminliste

2022 - Andre halvår

Øvelser og opptredener. Forbehold om endringer

Sist ajourført 15.9.2022

 

21.09.
Onsdag 18.00-19.00 Solist / gruppeøvelse
Hønefoss kirke - Etter avtale
21.09.
Onsdag 19.00-21.00
Øvelse Hønefoss kirke

28.09.
Onsdag 19.00-21.00
Øvelse Hønefoss kirke


05.10.
Onsdag Høsteferie Ingen øvelse

12.10.
Onsdag Høsteferie Ingen øvelse

19.10.
Onsdag 18.00-19.00  Solist / gruppeøvelse
Hønefoss kirke - Etter avtale
19.10.
Onsdag 19.00-21.00 Øvelse
Hønefoss kirke

22.10. Lørdag 11.00
Korstafett
Hønefoss kirke
Vi inviterer kor fra vårt distrikt

23.10.
Søndag 11.00
Gudstjeneste Norderhov kirke
850 års-jubileum / frammøte etter avtale

26.10.
Onsdag 19.00-21.00
Øvelse
Hønefoss kirke

02.11.
Onsdag 18.00-19.00 Solist / gruppeøvelse
Hønefoss kirke - Etter avtale
02.11.
Onsdag 19.00-21.00
Øvelse Hønefoss kirke

06.11.
Søndag 11.00
Allehelgensgudstjeneste
Hønefoss kirke
Frammøte etter avtale

09.11.
Onsdag 19.00-21.00
Øvelse Hønefoss kirke

16.11.
Onsdag 18.00-19.00 Solist / gruppeøvelse
Hønefoss kirke Etter avtale
16.11.
Onsdag 19.00-21.00
Øvelse Hønefoss kirke

20.11.
Søndag 19.00
Kveldsgudstjeneste
Hønefoss kirke Frammøte etter avtale

23.11.
Onsdag 19.00-21.00
Øvelse Hønefoss kirke


30.11.
Onsdag 18.00-19.00 Solist / gruppeøvelse 
Hønefoss kirke Etter avtale
30.11.
Onsdag 19.00-21.00
Øvelse Hønefoss kirke


07.12.
Onsdag 18.00-19.00 Solist / gruppeøvelse 

Hønefoss kirke Etter avtale
07.12.
Onsdag 19.00-21.00
Øvelse Hønefoss kirke

11.12.
Søndag 11.00 Gudstjeneste
Hønefoss kirke
Avskjed med Tor Magus

14.12.
Onsdag 19.00 Julekonsert
Hønefoss kirke
Gjest: Ringerike trekkspillklubb

25.12. 

Søndag 11.00
Juledag
Hønefoss kirke
Frammøte etter avtale