andre halvår 2020

Terminliste

2020 - 21

Øvelser og opptredener. Forbehold om endringer

Sist ajourført 14.07.20


 

Høst - 2020 (Med forbehold om smitterestriksjoner)

26.08. Onsdag 19.00-21.00 Oppstart / øvelse

05.09. Lørdag 10.00-14.00 Lørdagsøvelse

27.09. Søndag 11.00 Visitasgudstjeneste

10.10. Lørdag 11.00 Korstafett

18.10. Søndag 11.00 Norderhov kirke 850 år

01.11. Søndag 11.00 Allehelgenssøndag

16.12. Onsdag 19.00 Julekonsert

25.12. Fredag 11.00 Juledag


2021 

Vår - 2021

06.01. Onsdag 19.00-21.00 Oppstart/øvelse

02.04. Fredag 11.00 Langfredag

04.04. Søndag 11.00 Påskedag

13.06. Søndag 19.00 Sommerkonsert

 

Høst - 2021

25.08. Onsdag 19.00-21.00 Oppstart / øvelse

04.09. Lørdag 10.00-14.00 Lørdagsøvelse

09./16.10. Lørdag 11.00 Korstafett 09.10 uke 40 høstferie?

07.11. Søndag 11.00 Allehelgenssøndag

15.12. Onsdag 19.00 Julekonsert

25.12. Lørdag 11.00 Juledag