2024

Terminliste

2024 - Andre halvår (Oppdatert 26.6.24)28.08 kl. 19.00 Oppstart korøvelse


01.09 kl. 11.00 Vigsling Simen Fagervold i Hønefoss kirke


13.10 kl. 17.00 Folkedansgudstjenste i Randsfjord kirke


03.11 kl. 11.00 Allehelgenssøndag i Hønefoss k.


03.11 kl. 17.00 Minnegudstjeneste Hønefoss k. Solister / gruppe


06.11 kl. 19.00 Minikonsert Hønefoss k. med påfølgende menighetsfest i underetasjen


11.12 kl. 19.00 Julekonsert Hønefoss k.


24.12 kl. 14.00 Hønefoss k. Gruppe


25.12 kl. 11.00 Juledag Hønefoss k.


Oppmøte 1-2 timer før starttidspunkt etter nærmere avtale. 


Korøvelser


Hver onsdag i perioden 28.08. – 11.12


Høstferie uke 40 (ingen øvelse 02.10.)