Første halvår 2020

Terminliste

2020 - 21

Øvelser og opptredener. Forbehold om endringer

Sist ajourført 12.02.20

2020 vår 

Januar

08.01. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

15.01. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

22.01. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

29.01. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

Februar

05.02. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

12.02. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

16.02. Søndag 11.00 Gudstjeneste Frammøte etter avtale

19.02. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

26.02. Onsdag Ingen øvelse Vinterfeie

Mars

04.03. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

11.03. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

18.03. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse ÅRSMØTE KL. 20.00

25.03. Onsdag Ingen øvelse

April

01.04. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

08.04. Onsdag Ingen øvelse Påske

10.04. Fredag 11.00 Langfredag Frammøte etter avtale

12.04. Søndag 11.00 Påskedag Frammøte etter avtale

15.04. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

22.04. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

29.04. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

Mai

06.05. Onsdag 18.00 Øvelse

13.05. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

20.05. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

27.05. Onsdag Ingen øvelse

Juni

03.06. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

10.06. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse

14.06. Søndag 19.00 Sommerkonsert Strykere v/Yngve, egne solister . Frammøte etter avtale

17.06. Onsdag 19.00 Sommerfest /avslutning Sted avtales nærmere

 

Høst - 2020

26.08. Onsdag 19.00-21.00 Oppstart / øvelse

05.09. Lørdag 10.00-14.00 Lørdagsøvelse

27.09. Søndag 11.00 Visitasgudstjeneste

10.10. Lørdag 11.00 Korstafett

18.10. Søndag 11.00 Norderhov kirke 850 år

01.11. Søndag 11.00 Allehelgenssøndag

16.12. Onsdag 19.00 Julekonsert

25.12. Fredag 11.00 Juledag


2021 

Vår - 2021

06.01. Onsdag 19.00-21.00 Oppstart/øvelse

02.04. Fredag 11.00 Langfredag

04.04. Søndag 11.00 Påskedag

13.06. Søndag 19.00 Sommerkonsert

 

Høst - 2021

25.08. Onsdag 19.00-21.00 Oppstart / øvelse

04.09. Lørdag 10.00-14.00 Lørdagsøvelse

09./16.10. Lørdag 11.00 Korstafett 09.10 uke 40 høstferie?

07.11. Søndag 11.00 Allehelgenssøndag

15.12. Onsdag 19.00 Julekonsert

25.12. Lørdag 11.00 Juledag